MBO opleidingen > Volwassenenonderwijs > VAVO Opleidingen

Voorbereidend Jaar voor Hoger Opgeleide Anderstaligen voor Hanzehogeschool en RUG (VBJ)

Iets voor jou?
Ben je een hoger opgeleide asielzoeker, vluchteling, gezinsvormer of gezinshereniger? Het Alfacollege biedt hoger opgeleide anderstaligen een toeleiding traject van één jaar als voorbereiding op een studie aan de Hanzehogeschool of de RUG in Groningen: het Voorbereidend Jaar (VBJ). Het VBJ bereidt anderstaligen uit vele landen voor op hbo of universiteit. Het vormt de schakel tussen de opleiding in eigen land en het hoger onderwijs in Groningen. Het Alfa-college werkt hiervoor nauw samen met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Let op het overzicht van de verplichte vakken en op de toelatingseisen.

Duur en plaats
De opleiding start jaarlijks eind augustus en duurt een jaar.De lessen vinden plaats op de locatie Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen. Je kunt je aanmelden vanaf maart.

Vorm
Het is een dagopleiding.

Niveau
Aan het eind van de opleiding stroom je uit of op vwo- of op havoniveau.

Vooropleiding en toelatingseisen
- Je hebt een opleiding gevolgd, die in het land waar je vandaan komt, toegang geeft tot het hoger onderwijs of gelijkgesteld kan worden aan het Nederlandse havodiploma.
- Je hebt voldoende kennis van de Nederlandse taal om het Voorbereidend Jaar (VBJ) te volgen. Dit houdt in dat je de Nederlandse taal minimaal beheerst op het niveau van NT2/ Cito 3 (= niveau B1 van het Europees Raamwerk). Dit moet blijken uit een selectietoets Nederlands.Daarnaast moet je instaptoetsen maken voor Engels en wiskunde.
- De selectietoetsen vinden eind juni 2016 plaats.

Doel
- Toelating tot een studie in het hoger onderwijs in Groningen (hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs). Of je aangenomen wordt voor de studie van je keus hangt overigens niet alleen af van het goed afronden van het VBJ. Verschillende studies kennen een decentrale selectie. Als er voor een studie minder plaatsen zijn dan aanmeldingen, bepalen de opleidingen zelf welke studenten toegelaten worden door middel van motivatiegesprekken en eigen toetsen.

Vakken en competenties
Er is een verplicht basispakket voor iedereen met de vakken Nederlands, Engels en maatschappijoriëntatie. Afhankelijk van je studiekeuze volg je de vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde a/b, biologie en economie.Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, (reflectie)verslagen schrijven en mondelinge presentaties geven.
 
Overzicht van de verplichte vakken bij de opleidingen:
  1. Verplichte vakken Hanzehogeschool Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister
  2. Verplichte vakken Rijksuniversiteit Groningen Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister

 

De opleiding
- Tijdens het VBJ worden vakken uit het voortgezet onderwijs aangeboden. Daarnaast is er aandacht voor vaktaal en studievaardigheden, afgestemd op het Nederlandse onderwijssysteem.
- De eindtoetsing bestaat uit toetsen per verplicht vak. Daarnaast moet je ook het Staatsexamen NT2-II behalen.
- De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool hebben de eindtoetsen goedgekeurd.

Het certificaat VBJ en het diploma Staatsexamen NT2-II
geven toegang tot de gekozen studierichting aan de Rijksuniversiteit of de Hanzehogeschool in Groningen.

Certificaat
Als je het Voorbereidend Jaar met goed gevolg hebt doorlopen, krijg je een certificaat.

Verder leren
Na dit voorbereidend jaar kun je een studie gaan volgen aan de Hanzehogeschool of de RUG in Groningen.

Kosten, studiefinanciering, financiële bijdrage
- Voor niet-vluchtelingen zijn de kosten voor het schoolgeld 3700 euro. Daarbij komen de kosten voor de schoolboeken van 200 euro en de vrijwillige
deelnemersbijdrage van 35 euro. Verder kost het Staatsexamen NT2- II 180 euro.
- Vluchtelingen die begonnen zijn met de inburgering, en hiervoor een DUO-lening krijgen, kunnen in het VBJ verder gaan met de inburgering. Zij kunnen het resterende deel van de lening gebruiken om het VBJ en het Staatsexamen
mee te betalen. In het VBJ wordt staatsexamen NT2-II gedaan. Als alle vier de onderdelen goed afgerond zijn, is daarmee aan de inburgeringsverplichting voldaan. Vluchtelingen betalen het wettelijk cursusgeld van ca. 110 euro per vak voor de vakken die ze nodig hebben voor hun studierichting. Zij hebben recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders. De kosten voor de schoolboeken zijn 200 euro.
- Vluchtelingen die al ingeburgerd zijn, kunnen het UAF vragen of de kosten vergoed kunnen worden. UAF, de Stichting voor Vluchtelingstudenten, is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij hun studie en het vinden van passend werk. Klik op UAF voor meer informatie. Er is geen recht op studiefinanciering. 
 
Meer informatie en aanmelden
Je kunt je aanmelden vanaf maart. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Willie Klein Nijenhuis:
- e-mail: vbj-vavo@alfa-college.nl
- telefoon: 088 3341869 (of 088 3341 093)
 

Studentendecaan Rijksuniversiteit Groningen

Postbus 72, 9700 AB Groningen

Bezoekadres: Uurwerkersgang 10, Groningen

mw. C.M. Jansen, T 050 3638004

www.rug.nl

  

 

Studentendecaan Hanzehogeschool Groningen

Postbus 30030, 9700 RM Groningen

Bezoekadres: Zernikeplein 11, Groningen

mw. H.C. Eijsink, T 050 5954028

www.hanze.nl

Meer informatie over: VAVO

Vergelijkbare opleidingen binnen dit gebied: "VAVO":
OpleidingPlaatsVormDuur
VAVO: vmbo-tl, havo & vwoGroningenhavo, vmbo-tl, vwo


Lees hier het verhaal van Malik
Links
Nog eens nalezen?

Klik hier om een leaflet over het Voorbereidend Jaar te downloaden