MBO opleidingen > Taal en rekenen

Taal en rekenen

Elke dag heb je te maken met taal en rekenen. Vooral taal kom je overal tegen: tijdens de lessen en de opdrachten voor school en stage, als je met mensen praat, iemand een berichtje stuurt en als je iets koopt. Natuurlijk krijg je in je werk straks ook te maken met taal en rekenen. Het is belangrijk om het Nederlands goed te kunnen lezen en schrijven en berekeningen te kunnen maken. Vooral de Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel van je mbo-opleiding.
 

Examen taal en rekenen

Daarom is enkele jaren geleden, besloten dat studenten in het mbo meer les krijgen in taal en rekenen en daar ook examen in doen. Mbo-studenten van een niveau 4-opleiding hebben daarnaast ook Engels als examenvak. De afgelopen jaren zijn de landelijke examens ingevoerd voor Nederlandse taal, rekenen en Engels.
 
Studenten van een niveau 4-opleiding doen examen op referentieniveau 3F; dit is een landelijk vastgesteld niveau.
Studenten op mbo-niveau 2 en 3 doen ook mee aan de examens Nederlands en rekenen. Zij doen dit op referentieniveau 2F.
Studenten van Entree/mbo niveau 1-opleidingen doen mee aan de examens Nederlands en rekenen. Zij doen dit op niveau 2F.

Gaandeweg wordt er een zak-/slaagregeling ingevoerd. Dit betekent dat de student een voldoende resultaat moet behalen om zijn/haar mbo-diploma te kunnen halen. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) ziet elke student wat voor hem/haar van toepassing is.

Bij alle opleidingen staan de Nederlandse taal en rekenen op het lesrooster. Als het nodig is, krijgen studenten extra begeleiding.