MBO opleidingen > Instroombeleid ROC’s en AOC Groningen en Drenthe

Instroombeleid en toelatingsbeleid

Voor het mbo gelden toelatingseisen. Hieronder staat een overzicht voor welk mbo-opleidingsniveau je je kunt aanmelden (klik op de afbeelding voor een grotere weergave). Bij elke opleiding staat onder Vooropleiding de precieze toelatingseisen (op de opleidingspagina).

 

Aanmelden
Aanmelden voor jouw opleiding kan op verschillende manieren:
• vul het digitale aanmeldingsformulier in door rechtsboven op de knop Direct aanmelden te klikken
• bezoek een informatieavond of open dag en meld je meteen aan.
Let op! Als je minderjarig bent, is een handtekening van je ouder of voogd noodzakelijk.

Wanneer kun je je aanmelden?
Je kunt je altijd aanmelden voor een opleiding. Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen, vanwege beperkte beschikbaarheid van faciliteiten. Wanneer je je voor 1 april aanmeldt en je voldoet aan de eisen, dan heb je de meeste kans dat je wordt geplaatst voor de opleiding van je keuze.
 

Vrijstellingen voor examens

Als je bij een andere opleiding binnen het Alfa-college of bij een ander ROC, AOC of vmbo/havo/vwo een examen hebt gedaan, kan het resultaat recht geven op een vrijstelling. Je hebt recht op een vrijstelling als het examen al is behaald en wat betreft inhoud en niveau overeenkomt.
 
Voorwaarden voor een vrijstelling
- Voor vrijstellingen voor Nederlands, rekenen en Engels geldt dat de opleiding (volgens de einddatum op de onderwijsovereenkomst) binnen 2 studiejaren na het studiejaar van diplomering of uitschrijving van de vorige opleiding moet worden afgerond.
- Omdat je als student moet voldoen aan een verplicht minimum aantal uren, geldt een verkregen vrijstelling alleen voor een examen en niet voor de onderwijsuren. Je zult dus alsnog de uren moeten volgen. Soms kan hier een andere passende invulling voor worden gezocht.
Wil je zelf alvast bekijken of je recht hebt op een vrijstelling? Aan de hand van de stroomschema’s op pagina 4 t/m 13 in de vrijstellingsregeling examens Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister kun je bekijken of je recht hebt op een vrijstelling. 

Behandeling vrijstellingsverzoek
Een vrijstellingsverzoek kan alleen in behandeling worden genomen als:
- op de resultatenlijst is aangetoond dat het referentieniveau van Nederlands, Engels en/of rekenen overeenkomt
- op de resultatenlijst en/of diploma is aangetoond wat de datum van diplomering/uitschrijving is.
Als dit niet uit de resultatenlijst zelf blijkt, is het jouw verantwoordelijkheid om dit te bewijzen (door vermelding van datum uitschrijving met een handtekening/stempel door verantwoordelijke van de desbetreffende school).

Aanvraagformulier vrijstellingen
Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Vul dan het aanvraagformulier vrijstellingen examens Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister in en verstuur deze per e-mail naar de voorzitter van de sub-examencommissie van je opleiding. De contactgegevens staan op pagina 14-15 van de vrijstellingsregeling examens. 

Toelatingsbeleid aspirant-studenten
​Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) onder meer gewijzigd op het gebied van wettelijke toelaatbaarheid. De noordelijke mbo’s Friesland College, Nordwin College, Drenthe College, Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort en AOC Terra. Zij hebben gezamenlijk, op basis van deze nieuwe wet, een toelatingsprocedure voor niet wettelijk toelaatbare aspirant-studenten opgesteld. Hiermee willen de instellingen beogen dat er rechtsgelijkheid ontstaat voor aspirant-studenten die niet voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen.