Passend Onderwijs

Als je bij het Alfa-college een opleiding volgt, krijg je in de eerste plaats begeleiding van je mentor/coach. Soms heb je echter extra hulp en ondersteuning nodig om je opleiding te kunnen volgen of met succes af te ronden. Toekomstige studenten geven bij de aanmelding aan dat zij ondersteuning nodig hebben om de opleiding succesvol af te kunnen ronden.

 

Het Alfa-college wil voor elke student die extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Dit heet 'Passend Onderwijs'. De ondersteuning moet wel binnen de mogelijkheden van het Alfa-college liggen. Het ondersteuningsaanbod van het Alfa-college staat beschreven in het ondersteuningsprofiel.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Passend Onderwijs kun je contact opnemen met het Loopbaancentrum van je locatie. Je kunt ook je mentor/coach vragen of naar het Servicepunt van je locatie gaan.