Kans op werk

Kans op werk na je mbo-opleiding

 
Bij de keuze voor een opleiding vragen veel studenten en ouders/verzorgers zich af wat de kans op werk (het arbeidsperspectief) is voor een bepaald beroep. Hier vind je algemene informatie over de verwachtingen over kansen op de arbeidsmarkt tot 2020.
 
Zeker in de nog steeds economisch wat onzekere tijden, wil je graag weten wat de kansen zijn op werk voor jou nà je mbo-diploma. In het algemeen geldt dat de economie nog herstellende is van de recessie in 2008. Gelukkig is er positief nieuws: in 2015 daalde de werkloosheid voor het eerst sinds 2008, de investeringen stegen (vooral dankzij de sterke opleving van de bouw), het consumentenvertrouwen nam toe en de export groeide voor het zesde jaar op rij.
 

Arbeidsmarktperspectief: algemene verwachtingen tot 2020

• De werkgelegenheid daalt licht tot 2018 en tot 2020 blijft de situatie vergelijkbaar.
• De technische opleidingen op mbo niveau 2, 3 en 4 scoren redelijk.
• De arbeidsmarktperspectieven tot 2020 verschillen sterk tussen de opleidingsrichtingen. De perspectieven voor mbo-gediplomeerden zijn over het algemeen matig. De technische opleidingen op mbo-niveau 2, 3 en 4 scoren redelijk. Mbo’ers met een techniek- of sociaal-cultureel diploma gaan ook relatief vaak aan de slag in een andere sector. De perspectieven zijn goed voor beroepen als chauffeurs voor taxi’s en bestelwagens, transportplanners en logistiek medewerkers. In de commerciële beroepen worden geen knelpunten verwacht in de personeelsvoorziening omdat de arbeidsmarktinstroom van jongeren voor die beroepen hoog is.
• Hoe hoger je opleidingsniveau, hoe beter je baankans.
• Er is weinig tot geen banengroei en daardoor bestaat het aantal vacatures vrijwel geheel uit de zgn. vervangingsvraag, die ontstaat door beroepswisselingen en, al dan niet tijdelijk, het uittreden van werkenden. De vervangingsvraag is het hoogst voor de technische, industriële en transportberoepen.
 

Actuele informatie over kansen op de arbeidsmarkt

Er zijn verschillende onderzoeken en websites die in grote lijnen zicht geven op de arbeidsmarkt. Dit is altijd een inschatting; er zijn zoveel factoren van invloed en de ontwikkelingen gaan soms erg snel. Overigens zijn sommige opleidingen meer gericht op doorstroom naar het hbo (loopbaanperspectief) dan op de arbeidsmarkt.
Voor de laatste informatie over kansen op de arbeidsmarkt voor mbo-studenten, verwijzen we naar de site Kansopwerk.nl. Hier vind je het arbeidsmarktperspectief per beroep en per regio. Op dezelfde site vind je de nieuwste rapportages voor elke arbeidssector.
Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar het rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA): ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020’.

Kans op stage

Wil je weten wat het aanbod aan stageplaatsen is voor een bepaalde opleiding of in een bepaalde regio, dan kun je dit ook vinden op de site Kansopwerk.nl.
Voor bemiddeling van stageplaatsen in Groningen kun je terecht bij het OTP (Onderwijs Ontmoet Ondernemers).