Hulp bij studeren, als studeren niet meer (goed) lukt

Er zijn situaties waarbij het studeren niet zo wil vlotten en je een studieachterstand oploopt, doordat je je moeilijk kan concentreren, onvoldoende zelfstandig kan leren of onvoldoende kennis hebt om de opleiding te volgen. Je kunt ook last hebben van black-outs tijdens toetsen of examens. Het Loopbaancentrum biedt je een aantal mogelijkheden aan die je helpen deze problemen te overwinnen.
 
Ik weet niet waarom het leren me niet lukt
Het kan ook zijn dat je moeilijkheden hebt met leren, maar niet goed weet waar dat aan ligt. Je wilt je graag voor je opleiding inzetten, maar op één of andere manier lukt dat niet en raak je achterop. Wat kan het Loopbaancentrum voor je betekenen?
 
Onderzoek en advies
Als je moeilijkheden hebt met leren kun je bij het Loopbaancentrum terecht om een screeningsonderzoek te laten doen. Je kunt hierbij denken aan dyslexie, rekenproblemen, concentratieproblemen, taal- en spraakproblemen. Een orthopedagoog voert als het nodig is een screeningsonderzoek uit. Uit de resultaten wordt duidelijk of verder onderzoek nodig is. De orthopedagoog bespreekt met je hoe je zelf aan de slag kunt gaan en/ of welke maatregelen de school moet nemen. Voor een uitgebreid onderzoek verwijzen we je door naar externe instanties, bijvoorbeeld de GGZ.
 
Ik kan me niet goed concentreren op mijn opleiding en het leren
Soms lukt het niet met de opleiding. Je maakt voortdurend ruzie met iedereen en je bent gespannen en onrustig. Op andere momenten voel je je weer somber en alleen. Het kan ook zijn dat je problemen hebt met thuis wonen of misschien juist met het op jezelf wonen. Misschien heb je last van vervelende of nare digen die je de laatste tijd (of vroeger) zijn overkomen. Al dit soort zaken kunnen ervoor zorgen dat je je niet goed op je opleiding kunt concentreren. Wat moet je doen? Het Loopbaancentrum biedt hulp als je emotionele problemen of vragen hebt. Je kunt een aantal gesprekken (maximaal 5) krijgen met een orthopedagoog of psycholoog. Alles wat je bespreekt blijft natuurlijk vertrouwelijk. Als het nodig is verwijzen we je door naar externe hulpverlening.
 
Een probleem is te ingewikkeld om via school op te lossen
Soms komt het voor dat problemen ingewikkeld zijn en niet binnen het onderwijs alleen opgelost kunnen worden. Dan is het goed dat de school gaat samenwerken met hulpverleningsinstanties voor specifieke hulp en begeleiding. Door middel van aanmelding bij het ZorgAdviesTeam (ZAT) wordt een complex probleem met samenwerkingspartners besproken (bijvoorbeeld Leerplicht, RMC, Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, GGD, MEE). Zo kan er in samenwerking met externe hulp gewerkt worden aan een oplossing voor het probleem.