MBO opleidingen > Scholieren en studenten > Van aanmelding tot eerste schooldag

Van aanmelding tot eerste schooldag

Je bent eruit: je weet welke mbo-opleiding je wilt gaan volgen bij het Alfa-college. Je meldt je aan via de website (knop Direct aanmelden rechts bovenin). En dan? Hieronder staan de stappen van aanmelding tot eerste schooldag.
 

Heb je de juiste vooropleiding en ben je wettelijk toelaatbaar?

Voor het mbo gelden toelatingseisen. Hieronder vind je een overzicht voor welk mbo-opleidingsniveau je kunt aanmelden. Bij elke opleiding staan onder Vooropleiding de precieze toelatingseisen.
 
 

Aanmelden

Aanmelden voor jouw opleiding kan op verschillende manieren:
• vul het digitale aanmeldingsformulier in; klik op de oranje knop Direct aanmelden rechtsbovenaan 
• bezoek een informatieavond of open dag en meld je meteen aan.
Let op! Als je minderjarig bent, is een handtekening van je ouder of voogd noodzakelijk.

Wanneer kun je je aanmelden?

Je kunt je altijd aanmelden voor een opleiding. Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen vanwege de beperkte beschikbaarheid van faciliteiten. Wanneer je je voor 1 april aanmeldt en je voldoet aan de eisen, dan heb je de meeste kans dat je wordt geplaatst voor de opleiding van je keuze.
 
Toelatingsonderzoek
Als je niet de juiste vooropleiding hebt, kun je soms toch worden toegelaten. Voor alle mbo-scholen gelden daarvoor dezelfde regels. Lees hier hoe het zit.
 

1. Bevestiging van je aanmelding

Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je aanmelding van de Deelnemersadministratie van het Alfa-college.
 

2. Bericht van de opleiding

Je krijgt bericht van de opleiding van jouw keuze. Meestal is dit een uitnodiging voor een intakegesprek. Voor een aantal opleidingen word je uitgenodigd voor een testdag. Tijdens het intakegesprek bespreken we onder andere je motivatie en het beeld dat je hebt van het beroep en de opleiding.

Vrijstellingen voor examens

Als je bij een andere opleiding binnen het Alfa-college of bij een ander ROC, AOC of vmbo/havo/vwo een examen hebt gedaan, kan het resultaat recht geven op een vrijstelling. Je hebt recht op een vrijstelling als het examen al is behaald en wat betreft inhoud en niveau overeenkomt. Lees hier meer informatie over vrijstellingen.

Let op:
Voor sommige opleidingen kan het Alfa-college slechts een beperkt aantal studenten toelaten (ook wel numerus fixus geheten). Dit gebeurt als er onvoldoende stageplaatsen beschikbaar zijn, als er minder kans op werk is of onvoldoende faciliteiten voorhanden zijn.

Als je een opleiding wilt doen waarvoor een beperkt aantal studenten wordt toegelaten, raden we aan je zo vroeg mogelijk aan te melden. Kijk bij de opleiding wat de uiterste inschrijvingsdatum is en wat de verdere werkwijze is.
Voor sommige opleidingen wordt er een test afgenomen. Als er meer kandidaten zijn dan plekken voor een opleiding, wordt er geloot. De kandidaten die uitgeloot worden, worden op volgorde van de loting op een wachtlijst geplaatst. Voor de opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt, zie in de rechterkolom.
 

3. Intake

Na aanmelding voor een van onze opleidingen, krijg je via de opleiding een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met jou of dit de juiste opleiding voor je is en of jouw verwachtingen overeenkomen met het beroepsbeeld. Ook bespreken we eventueel aanvullende eisen en voorwaarden die voor de opleiding gelden. Je moet je tijdens het intakegesprek kunnen legitimeren. Kijkhier Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister voor meer informatie over het toelatingsbeleid.
 

4. Bevestiging van je inschrijving

Als er zich bij je intakegesprek geen bijzonderheden hebben aangediend, ontvang je een bevestiging van je inschrijving als deelnemer bij de opleiding. Tegelijk hiermee krijg je het verzoek om de ondertekende onderwijsovereenkomst en een kopie van het diploma van je vooropleiding op te sturen. Als je een woon- of verblijfsvergunning hebt, vragen we je ook hiervan een kopie op te sturen.
 

5. Opnieuw bericht van de opleiding

De opleiding nodigt je (meestal per post) uit voor bijvoorbeeld een introductiedag, een informatieavond of de eerste schooldag. Tijdens deze bijeenkomsten hoor je doorgaans alles over je lesrooster, mentor, je eerste schooldag en andere handige informatie.
Aanmelding zorgopleiding

​Studenten die de opleiding Verzorgende-IG, Verpleegkundige mbo of Helpende willen volgen, konden zich aanmelden tot 1 april.

 

Vanaf 1 februari zullen zij worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Zo snel mogelijk daarna en in ieder geval voor 1 mei volgt het bericht van wel of geen definitieve plaatsing.

Vast onderdeel van de opleiding Verzorgende-IG en Verpleegkundige mbo is het volgen van een stage in het (naburig) buitenland.

De reden hiervan is dat er met name in Duitsland veel goede stage mogelijkheden voor deze studenten zijn en wij in Nederland te maken hebben met een tekort aan stageplaatsen.

Daarnaast is een buitenland stage een unieke ervaring die ook nog eens goed staat op het CV! De opleiding biedt uiteraard begeleiding bij deze stage.

Wachtlijst/numerus fixus
Is er een wachtlijst of numerus fixus (beperkt aantal studieplaatsen) voor de opleiding die jij wilt gaan volgen?

Lees hieronder voor welke opleidingen in Groningen, Hardenberg en Hoogeveen voor het schooljaar 2017-2018 op dit moment een maximum aantal plaatsen geldt. En lees wat een wachtlijst inhoudt. 
Hoe werkt een wachtlijst?
​We plaatsen aanmelders op een wachtlijst in volgorde van binnenkomst.

Als een ingelote kandidaat voor aanvang van het schooljaar uitvalt, benaderen we de eerstvolgende kandidaat op de wachtlijst.
Wachtlijst Groningen