MBO opleidingen > Scholieren en studenten > Door naar het hbo?

Door naar het hbo?

​Verbeterde aansluiting mbo-hbo

Mbo’ers die aan een hogeschool willen doorstuderen moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij de opleiding die ze gevolgd hebben. Voor sommige mbo-hbo-aansluitingen komt het doorstroomrecht te vervallen. Willen ze toch naar een hbo-opleiding die te weinig raakvlakken vertoont met hun diploma, dan moeten ze eerst bijscholing volgen. Met deze maatregel verbetert minister Bussemaker de aansluiting tussen mbo en hbo, en daarmee het studiesucces in het hbo. Kijk hier voor meer informatie.

 

Wil jij straks een hbo-opleiding volgen?

Met een mbo-opleiding op niveau 4 heb je een prima basis voor het hbo. Soms kun je zelfs studietijdverkorting op het hbo krijgen als je eerst een mbo-opleiding hebt gevolgd. Het mbo is dus een goede route naar jouw hbo-opleiding.

Veranderingen in de Studiefinanciering
Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn er veranderingen in de Studiefinanciering in het hoger onderwijs. De basisbeurs verdwijnt in het hbo en wordt vervangen door de mogelijkheid om geld te lenen (Studievoorschot).

Lees hier Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister wat dit betekent voor studenten in het mbo.

 

Tijdig aanmelden
Meld je op tijd aan bij de HBO-opleiding. Voor de meeste opleidingen in het HBO moet je je vóór 1 mei aanmelden. Bij sommige opleidingen is de aanmelddatum al eerder dan 1 mei.
 
Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies
Na aanmelding voor het HBO, krijgt iedereen een studiekeuzecheck. Hiermee wordt gekeken of de studie echt bij je past. Deze studiekeuzecheck kan bijvoorbeeld bestaan uit een gesprek, een vragenlijst, het maken van een opdracht, het volgen van een proefles, etc. Vervolgens krijg je een studiekeuzeadvies.
Kijk op de website van de HBO-instelling hoe de studiekeuzecheck voor de opleiding van jouw keuze is geregeld. 
 
Meer weten? 
Studiekeuze123 heeft interessante brochures over studeren in het hbo. Klik hier of hier​ Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister om te downloaden.
 
Door naar het hbo met deze opleidingen
Hieronder staan onze mbo-opleidingen die mogelijk studietijdverkorting of andere voordelen opleveren in het hbo. Klik op de opleiding voor meer informatie.
 
Sociaal cultureel werk
Onderwijsassistent
Sport en Bewegen
Toelatingseisen hbo
Voor zeven routes mbo-domeinen -> hbo-sectoren worden toelatingseisen gesteld, zie hieronder. 

Vooropleidingseisen voor zeven doorstroomroutes 
mbo-domein à hbo-sector (rood):
 
1.       Techniek en procesindustrie -> Economie
 
2.       Handel en ondernemerschap -> Gezondheidszorg
 
3.       Handel en ondernemerschap -> Techniek
 
4.       Economie en administratie -> Gezondheidszorg
 
5.       Economie en administratie -> Techniek
 
6.       Zorg en welzijn -> Economie
 
7.       Voedsel, natuur en leefomgeving -> Economie 

De hbo-instellingen mogen de toelatingseisen zelf bepalen. Gestelde vooropleidingseisen kunnen dus per hbo-instelling verschillen.  
 
De hogescholen Hanzehogeschool, Stenden, NHL en Van Hall Larenstein stellen dezelfde toelatingseisen, ontwikkelen samen bijbehorende toetsen en organiseren gezamenlijk drie toetsmomenten per jaar (januari, juni en augustus; hiervan mogen maximaal twee toetsmomenten benut worden per student).

Havo-leerlingen die toelatingstoetsen moeten maken, krijgen dezelfde toetsen als de mbo’ers aangeboden. Meer informatie hierover vind je op www.toelatingstoetsen.nl
 
Betreft het een andere hogeschool dan de vier genoemde, dan kunnen de toelatingseisen dus anders zijn! 

Let op: ook de Pabo (Lerarenopleiding Basisonderwijs) stelt toelatingseisen voor mbo4-studenten. Sinds dit schooljaar moeten mbo- en Havo-gediplomeerden voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek een toelatingstoets doen om naar de Pabo te kunnen.

Aanvullende toelatingseisen
Naast bovengenoemde vooropleidingseisen kan het zijn dat de hbo-opleiding extra eisen stelt. Denk bijvoorbeeld aan een fysieke test bij sportopleidingen of het verplichten van deelname aan de studiekeuzecheck. Informeer altijd bij de betreffende hbo-opleiding!

Aanmelden uiterlijk 1 mei (of eerder!)
Aanmelden moet voor de meeste hbo-opleidingen uiterlijk op 1 mei. Voor sommige opleidingen geldt een eerdere aanmelddatum, soms al wel voor 15 januari! Bijvoorbeeld bij numerus fixus-opleidingen / decentrale selectie.

Handige links
- Studiekeuze en toelating (Rijksoverheid) 
- Studiekeuze123 (studiekeuze-informatie over het ho, inclusief open dagen)
- Studie in Cijfers (studiebijsluiter, factsheets van o.a. hbo-opleidingen)
- Goed voorbereid naar de pabo
Informatie voor ouders (een handig voorlichtingsboekje ontwikkeld voor studenten die willen studeren op het hbo / Hanzehogeschool)  
Links