MBO opleidingen > Disclaimer en privacyreglement

Disclaimer en privacyreglement

Disclaimer website-informatie
Wij doen onze uiterste beste steeds de juiste informatie weer te geven. Alle informatie op de website van het Alfa-college is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, typefouten, e.d.
Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen.
Als derden een url wijzigen of een url op onze website onverhoopt toch verouderd is, stellen wij het op prijs als u dit doorgeeft via info@alfa-college.nl.
 
Privacyreglement
Het Alfa-college heeft een privacyreglement.

1. Dit reglement is van toepassing op:
- alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van deelnemers en personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de instelling, alsmede de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen;
- handmatig verwerkte persoonsgegevens van deelnemers en personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de instelling en die zijn opgenomen in een bestand of bestemd zijn daarin te worden opgenomen.

2. Dit reglement heeft tot doel:
- de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
- te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Download het volledigePrivacyreglement Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister van het Alfa-college.