MBO opleidingen > Over ons > Speerpunten Alfa-college

Speerpunten Alfa-college

​In het nieuwe strategisch beleid 2015-2019 is de kern van onze visie verwoord in vier koersuitspraken. Een van die koersuitspraken is ‘wij werken in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs’. Precies deze koersuitspraak verwoordt heel goed wat wij doen met onze speerpunten Ondernemen, Energie en Healthy Ageing. Bij Healthy Ageing kennen we twee thema’s: Sport&Vitaliteit en Zorg&Wonen.

Deze speerpunten vinden wij extra belangrijk binnen het Alfa-college. Ook jij kunt met deze speerpunten te maken krijgen, binnen en buiten het onderwijs. Je test je leefstijl bij Sport&Vitaliteit, je ontwikkelt zorgdiensten zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, je krijgt een demonstratie van nieuwe technologie op energiegebied, je leert ondernemend te werken, je start je eigen bedrijf, etc. Er zijn veel projecten en activiteiten. Klik op een speerpunt en kom meer te weten…

 


Ondernemen doe je zelf op de ondernemende school. Of je student bent of medewerker, je leert kansen zien en benutten. Wat past bij jou, ondernemerschap of ondernemendheid? Het Alfa-college creëert en stimuleert. 
 


Sport&Vitaliteit en Zorg&Wonen zijn belangrijke thema’s binnen het speerpunt Healthy Ageing. Het Alfa-college investeert hierin door kennisontwikkeling, onderwijsinnovatie en activiteiten binnen en buiten de school. Combinaties van bewegen, techniek, zorg en leefstijl leiden tot een gezonder leven en gezond ouder worden.

Energie is een essentieel onderdeel van ons bestaan. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. De energievoorziening verandert razendsnel; duurzame energievoorziening wordt steeds belangrijker. Het Alfa-college wil zijn medewerkers en studenten energiebewust en energiezuinig maken. De ontwikkelingen in de energiesector zijn zichtbaar in het onderwijsaanbod.
​​​