MBO opleidingen > Regionaal co-makership

Regionaal co-makership

​Regionaal co-makership is een uniek onderwijs- en samenwerkingsmodel tussen onderwijs, bedrijfsleven, provincies en gemeenten. Dit model gaan we toepassen in 8 innovatieve projecten op het gebied van Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap, de speerpunten van het Alfa-college. Dit is door een subsidietoekenning uit het Regionaal Investeringsfonds mbo van het ministerie van Onderwijs en door investeringen van de partners mogelijk gemaakt.

Bedrijven, provincies, gemeenten en kennisinstellingen geven samen vorm aan inspirerend en excellent beroepsonderwijs en innovatie in het werkveld. Dit biedt de studenten een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw.
Er valt heel veel te vertellen, over het ontstaan van Regionaal co-makership en over de acht projecten die zijn gestart. Deze verhalen zijn te lezen in het magazineKOERS 3, oktober 2016KOERS 2, juni 2016 en KOERS 1, oktober 2015 Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister.

 

Klik hier voor KOERS 3 Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister
Toegekende aanvragen RIF