MBO opleidingen > Missie en visie

Missie en visie

Onze keuzes en onze koers

Met gepaste trots presenteren wij het strategisch document van het Alfa-college voor de periode augustus 2015 tot en met juli 2019.
Trots omdat we er als Alfa-college nu goed voor staan. De kwaliteit van ons onderwijs is voldoende en de manier waarop we die kwaliteit hoog houden ook. Het aantal deelnemers groeit, het aantal voortijdige schoolverlaters daalt en de rendementen gaan omhoog. Daarnaast hebben we prachtige locaties voor onze opleidingen en zijn we financieel gezond. We plukken nu de vruchten van wat we in de afgelopen twee strategische periodes samen hebben gedaan. De basis is op orde!

Trots ook omdat we ons nieuwe strategisch beleid afgestemd hebben met veel interne en externe stakeholders. We zijn hun heel dankbaar voor hun enthousiaste en positief-kritische inbreng. Dit heeft ons enorm geholpen om onze keuzes te maken voor het strategisch beleid van het Alfa-college voor de periode augustus 2015 tot en met juli 2019.
 

Onze missie is:

 
Het Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum in Noord- en Oost-Nederland, is partner in ontwikkeling in de regio en verzorgt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten voor jongeren en volwassenen die hen als persoon en als vakman opleiden voor de samenleving van nu en straks.
 
Onze visie hebben we in vier koersuitspraken geformuleerd. Deze uitspraken zijn:

1. Wij dagen studenten uit in een verantwoorde leeromgeving het beste uit zichzelf te halen
2. Wij bereiden onze studenten voor om blijvend maatschappelijk succesvol te zijn
3. Wij werken in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs
4. Wij zijn rolmodel voor onze studenten
 

Strategiedocument

- Het strategisch document ‘Doelbewust naar buiten’:

- De kern van het strategisch document 'Doelbewust naar buiten':