MBO opleidingen > Medezeggenschap

Medezeggenschap

Met de invoering van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR), is sinds 1 februari 2011 de nieuwe medezeggenschapsstructuur in het Alfa-college van kracht. In plaats van één Medezeggenschapsraad voor ouders, deelnemers en medewerkers, zijn er aparte medezeggenschapsorganen voor medewerkers en deelnemers, respectievelijk de Ondernemingsraad (OR) en de Deelnemersraad. Voor ouders bestaat met ingang van 1 februari 2011 de mogelijkheid ook een eigen medezeggenschapsorgaan te starten.

Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is vanaf dat moment ook van kracht voor regionale opleidingencentra (ROC's). In deze wet zijn de taken en de bevoegdheden van de Ondernemingsraad verwoord. Daarnaast bevat het Professioneel Statuut, dat is afgesloten tussen de werkgevers en de vakcentrales in het mbo, aanvullende bepalingen m.b.t. het advies- en instemmingsrecht van de Ondernemingsraad.
 

De Ondernemingsraad van het Alfa-college bestaat uit:

 • Bjorn Weijts - voorzitter
 • Geert Noeken - secretaris
 • Jorien Benthem - lid
 • Rolf Janssen - lid
 • Roelco Huiskes - lid
 • Christina Wilbrink - lid
 • Frank Loeters - lid
 • Henderika Hulshoff - lid
 • Anni Bril - vicevoorzitter
 • Jan de Vries - lid
 • Els van Schaik - lid

Er is een ambtelijk secretaris ter ondersteuning en advisering.

 

Studentenraad

De studenten hebben een eigen raad. Met elkaar en met het College van Bestuur spreken ze de gang van zaken in het Alfa-college. Ook de Studentenraad heeft advies- en instemmingsrecht. Adviesrecht heeft de Studentenraad bijvoorbeeld als het gaat om de werkomstandigheden van en voorzieningen voor studenten, het beleid voor de intake van nieuwe studenten en het aanbod van opleidingen. Instemmingsrecht heeft de Studentenraad m.b.t. de huisregels voor studenten, het beleid voor toelating, schorsing en verwijdering en over de besteding van stagefondsen.
 

De studentenraad 2015-2016:

 • Patrick Mark - voorzitter (Boumaboulevard Groningen)
 • Hanneke Schuurman - secretaresse (Parkweg, Hardenberg)
 • Remco Hekman - tweede secretaris (KARgo, Hoogeveen)
 • Alexander Koning - penningmeester/vicevoorzitter (Boumaboulevard, Groningen) 
 • Yaroslav Myslyvchenko - lid (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Berber Oosterhof - lid (Voltastraat, Hoogeveen)
 • Tom de Wit - lid (Boumaboulevard, Groningen)
 • Marlon Bloemsma - lid (Kardinge, Groningen)
 • Arianne Verboom - lid (Parkweg, Hardenberg)
 
 

Ouderraad

Als 25 of meer ouders van studenten hierom verzoeken, stelt het College van Bestuur van het Alfa-college een ouderraad in. In overleg met de ouders die het verzoek tot het instellen van een ouderraad hebben, bepaalt het College van Bestuur de bevoegdheden van de Ouderraad.