MBO opleidingen > Identiteit

Identiteit

Het Alfa-college is een christelijk regionaal opleidingencentrum en die bijzondere identiteit laten we zien. Naast de meer concrete uitwerking ervan in de vorm van inzet van pastors en stiltecentra, vieringen en de invulling van Burgerschap, wordt dit ook tot uiting gebracht in de drie kernwaarden die de basis vormen voor ons handelen. Deze drie kernwaarden hebben hun wortels in de christelijke traditie en het christelijk mensbeeld.

De drie kernwaarden zijn Verbinding, Vertrouwen en Ondernemen. Door authenticiteit te zien als gewenst resultaat van het handelen vanuit onze kernwaarden ontstaat het beeld van een ‘huis’, met als fundering de christelijke identiteit. Het resultaat is een authentieke organisatie die vanuit haar wortels en waardenset handelt.

1. Verbinden: dit komt zowel intern als extern tot uitdrukking. Intern
als samenhorigheid, extern als betrouwbaarheid en betrokkenheid van het Alfa-college als partner. We verbinden door in voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. Verbinden is onze vertaling van de christelijke waarde naastenliefde.

2. Vertrouwen: dit is het vertrouwen dat zich kenmerkt door het bieden van veiligheid waardoor medewerkers en studenten de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Vertrouwen is in het christelijk geloof een belangrijke waarde.

3. Ondernemen: dit komt tot uiting door erop af te gaan als we kansen zien, door goed om te gaan met onze middelen en door anderen te stimuleren hun middelen op een goede manier in te zetten. In deze waarde komt het rentmeesterschap tot uiting.