MBO opleidingen > Organisatie

Organisatie

Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.
 
Ongeveer 12.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1.000 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze deelnemers later volop kansen hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 

College van Bestuur

Het Alfa-college heeft een College van Bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en een lid. De heer W. (Wim) Moes is voorzitter van het College van Bestuur. Mevrouw drs. C.P. (Christien) de Graaff is lid van het College van Bestuur.  
 
  
Binnen het College van Bestuur zijn de portefeuilles als volgt verdeeld:
 
Voorzitter College van Bestuur (de heer Wim Moes)
• missie, visie en strategie incl. bewaking samenhangend en doelmatig opleidingenaanbod (gedeelde portefeuille met lid College van Bestuur)
• identiteit
• financiën
• huisvesting, ICT, onderwijsinfrastructuur en veiligheid
• medezeggenschap en vakbondsaangelegenheden
• algemeen juridische zaken
• externe profilering ROC.
 

Lid College van Bestuur (mevrouw Christien de Graaff)
• missie, visie en strategie incl. bewaking samenhangend en doelmatig opleidingenaanbod (gedeelde portefeuille met voorzitter College van Bestuur)
• personeel (incl. scholing) en organisatie
• onderwijsontwikkeling en -innovatie;
• kwaliteitszorg en planning & control
• marketing en communicatie
• contractactiviteiten

• lectoraat
• internationalisering

 
Het College van Bestuur wordt ondersteund door de heer drs. L.W. (Luuk) Idema en de heer M.S. (Marcel) Gerds, bestuurssecretarissen.
 

Onderwijs in regio’s

Het Alfa-college heeft zijn onderwijsactiviteiten ondergebracht in drie regio’s. De drie regio’s zijn Hoogeveen, Groningen (inclusief Assen en Leek) en Hardenberg. In deze regio’s zijn opleidingen te volgen op het gebied van Zorg en welzijn, Sport en bewegen, Economie, Dienstverlening, Techniek en ICT.

Daarnaast zijn er activiteiten in het kader van een ‘Leven Lang Leren’, gericht op cursussen en trajecten voor volwassenen.
Per regio zijn er een of meer regiodirecteuren, afhankelijk van het aantal deelnemers en medewerkers in de regio. Voor Groningen zijn er vier regiodirecteuren: Marion Arends, Guus Raats, Gerda Dekker en Karin Kienhuis. In Hoogeveen is Jan Berend van der Wijk regiodirecteur en in Hardenberg is Klaas Bakker regiodirecteur.
 

 
V.l.n.r. Klaas Bakker, Marion Arends, Jan Berend van der Wijk, Karin Kienhuis, Jeroen van der Ster, Guus Raats, Gerda Dekker
 

Ondersteuning

Ondersteuning van de regio’s van het Alfa-college op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, huisvesting, kwaliteitszorg, externe contacten en personeelszaken vindt plaats door de service-unit Bedrijfsvoering. Deze staat onder leiding van Jeroen van der Ster.​​