MBO opleidingen > Goed bestuur

Goed bestuur

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en in ‘branchecode Goed bestuur in het mbo’ zijn de algemene bepalingen weergegeven voor het goed besturen van een ROC. Het Alfa-college heeft deze bepalingen nader uitgewerkt in:


Ten behoeve van het goed besturen van het Alfa-college is de inhoud van de volgende documenten randvoorwaardelijk:

​​​​​