MBO opleidingen > Camerabewaking

Camerabewaking en -toezicht bij het Alfa-college

Waarom?

Doelen
 
Het Alfa-college wil een veilige omgeving bieden voor zijn studenten, medewerkers en bezoekers en hun eigendommen.
Het Alfa-college streeft met camerabewaking en -toezicht de volgende doelen na:
a. het wil de veiligheid en gezondheid van zijn studenten, medewerkers en bezoekers beschermen;
b. het wil de toegang tot zijn gebouwen en terreinen beveiligen;
c. het wil zaken bewaken die zich in zijn gebouwen of op zijn terreinen bevinden;

d. het wil eventuele incidenten vastleggen.
 

 

Hoe?

Kader
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) dient de bescherming van persoonsgegevens. Het omgaan met geluids- en/of beeldmateriaal waaraan bepaalde informatie over een persoon kan worden ontleend valt derhalve ook onder deze wet. Camerabewaking en –toezicht bij het Alfa-college worden conform deze wetgeving toegepast.

 

Waar?

Protocol

Het Alfa-college heeft besloten camerabewaking of -toezicht alleen toe te passen:
• in algemene ruimten die voor medewerkers, studenten en bezoekers vrij toegankelijk zijn zoals de entrees en de gangen van de gebouwen en in kantines;
• in algemene, vrij toegankelijke ruimtes buiten de gebouwen, zoals schoolpleinen, parkeerplaatsen en fietsstallingen;
• in ruimtes die voor een beperkte groep studenten of medewerkers toegankelijk zijn en waar voorraden worden bewaard t.b.v. het gebruik dan wel verbruik in bijv. praktijklokalen en contextrijke leeromgevingen (zoals de kapsalons en de restaurants) of in de kantines.