Logo en huisstijl

​Hieronder vindt u beknopte informatie over het logo en de huisstijl van het Alfa-college. U kunt onder andere JPG- en EPS-bestanden van ons logo downloaden. We gaan ervan uit dat u bij gebruik van het logo de richtlijnen van onze huisstijl in acht neemt.

 

Voor meer informatie over de huisstijl kunt u contact opnemen met de dienst Marketing, Communicatie en Voorlichting via communicatie@alfa-college.nl.

 

Logo

Het logo bestaat uit een beeldmerk ‘A’ en een woordmerk ‘Alfa-college’. Samen vormen ze een geheel met vaste verhoudingen, deze mogen niet los van elkaar gebruikt worden. Het Alfa-college logo mag nimmer aangetast, vervormd of verminkt worden.

Van het logo bestaan er twee versies, een horizontale en een verticale. De horizontale versie geniet de voorkeur. De verticale variant mag alleen gebruikt worden wanneer de horizontale variant niet mogelijk is.
 
Horizontaal
  
 
VerticaalHieronder kunt u het logo downloaden als EPS-bestand (cmyk, geschikt voor drukwerk),  of hoge resolutie JPG (rgb, geschikt voor digitale uitingen).
 
 

 

EPS

JPG

 

EPS

 

JPG

 
LET OP: mogelijk slaat uw computer de EPS-bestanden op als PostScript-bestand, met .ps als extensie. Om ervoor te zorgen dat uw computer EPS-bestanden correct opslaat, kunt u deze zes stappen doorlopen.
Als dat niet lukt, neem dan contact op de dienst Marketing, Communicatie en Voorlichting via communicatie@alfa-college.nl.
 
Witte achtergrond
Gebruik het logo bij voorkeur in full-color (rood en blauw) op een witte achtergrond.
Als het nodig is, mag het logo ook helemaal rood, helemaal blauw, helemaal zwart of helemaal wit (diapositief). Hiervoor zijn correcte bestanden verkrijgbaar via de dienst Marketing, Communicatie en Voorlichting van het Alfa-college.
 
 
 

Pay-off

De pay-off (slogan) van het Alfa-college luidt: 'Wie wil je zijn?' De pay-off staat op communicatiemiddelen waar we het concept van storytelling toepassen, altijd in combinatie met het logo. Als u op enigerlei wijze gebruik wilt maken van onze pay-off, neem dan contact op met de dienst Marketing, Communicatie en Voorlichting.
 

Kleuren

Het kleurenpalet bestaat uit de kleuren van het Alfa-college logo. Hieronder staan de diverse kleurcodes van Alfa-rood en Alfa-blauw (PMS, CMYK, RGB en RAL).
 
Voor full color drukwerk dient gebruik gemaakt te worden van de opgegeven CMYK waardes. Voor beeldscherm hanteren we RGB kleuren. Het omzetten van PMS kleuren door softwareprogramma’s is niet aan te bevelen.
 


 
  

Typografie

De Frutiger is de basisletter van het Alfa-college. Het tweede lettertype is de Sansa Condensed. Beide lettertypes worden altijd in combinatie worden gebruikt. Bij lange stukken tekst is Frutiger de basistekst. Als aanvulling (koppen, accentueringen) kan de Sansa Condensed gebruikt worden.
 
In uitingen waarbij tekst bondig en enkelvoudig gebruikt wordt (bijvoorbeeld advertenties) kan één font gebruikt worden.
 
De systeemfonts Trebuchet en Calibri worden gebruikt bij de website, mail en nieuwsbrieven en dergelijke.
Medewerker of student?

​Ben je medewerker of student van het Alfa-college?

Dan kun je een uitgebreider huisstijlcentrum vinden op AcTIE. Compleet met formats voor Powerpoint, Word en andere handigheidjes.

 

Klik daarvoor hier.