Techniek Innovatie Centrum

Het Techniek Innovatie Centrum – TIC van het Alfa-college is een leer-werkomgeving van de techniekopleidingen van het Alfa-college. Via vraag en aanbod versterken regulier onderwijs en bedrijfsscholing elkaar. Het accent ligt op innovatiedeling, waarbij mbo-docenten, mbo-studenten en experts uit de technische branche samen werken aan nieuwe techniek.
 
 
TIC leidt samen met partnerbedrijven
de technische vakmensen
van de toekomst op.
Visie
In een gemengde onderwijs-bedrijfsomgeving werken verschillende technische disciplines aan opdrachten uit de beroepspraktijk. Hierdoor ontstaat kennisdeling, die sneller resultaat oplevert voor de opdrachtgever. Dat is essentieel om te blijven voldoen aan de vraag uit de technieksector, die zich snel ontwikkelt.

Energie
Iedereen heeft dagelijks te maken met energietechniek. Gezond en comfortabel leven is leidend voor veel technische innovaties in huis, in de publieke ruimte of in de werkomgeving. TIC richt zich op e-Home en e-Building: duurzame decentrale energieopwekking in en rondom particuliere woningen en publieke gebouwen. TIC streeft naar ontwikkeling van de nieuwste technologie voor comfortabel en gezond wonen. Denk aan gebruik van domotica en sensortechnologie in particuliere woningen en publieke gebouwen.

Voor Wie
Het Techniek Innovatie Centrum is er voor het bedrijfsleven, voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Iedereen die zijn/haar technische kennis wil verbreden of specialiseren kan bij TIC terecht. Bedrijven kunnen in TIC presentaties houden, gastlessen geven of bijwonen, en techniekopstellingen tonen. Bezoekers kunnen technische demonstraties bijwonen en prototypen bekijken.

Energie en Duurzaamheid
Multidisciplinaire projectteams werken aan de uitvoering van opdrachten rondom het thema energie en duurzaamheid. 

Ondernemerschap
In samenwerking met de ondernemersfabriek van de Hanzehogeschool wordt er elke vrijdagochtend door diverse opleidingen gewerkt aan ondernemend gedrag. Het ontwikkelen van een actieve en ondernemende houding wordt hier gestimuleerd aan de hand van het starten van ondernemingen.

Voor meer informatie:
Adri Mertens via ah.mertens@alfa-college.nl of 088 3341507

Contact
Heeft u vragen of wilt u partner worden binnen het TIC, neemt u dan contact op met een van onze medewerkers van TIC:
 
Bedrijfsopleidingen: Christina Wilbrink via cea.wilbrink@alfa-college.nl of 088 3341882
Toptechniek in Bedrijf: Adri Mertens via ah.mertens@alfa-college.nl of 088 3341507
Energie en duurzaamheid: Adri Mertens via ah.mertens@alfa-college.nl of 088 3341507
Bevingsbestendig bouwen: Koert Vermeulen via kc.vermeulen@alfa-college.nl of 088 3341808
Programmamanager(Aardbevingsbestendige) bouw: Kees Moolenaar,  cj.moolenaar@alfa-college.nl tel 06-12027319

Adviesraden
Het TIC kent een Adviesraad voor bedrijven en een Adviesraad voor de techniekbranche.

TIC wordt gesubsidieerd vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma van de Provincie Groningen in het kader van Versterking Techniek in de Provincie Groningen.