Stageplaats of stageopdracht beschikbaar?

Stageplaats
Heeft u in uw bedrijf een interessante stageplaats of -opdracht beschikbaar? Het is mogelijk om deze aan ons kenbaar te maken. Wij brengen deze stageplaatsen onder de aandacht van onze deelnemers, o.a. door plaatsing op ons portal.
U kunt ons bereiken via e-mail (info@alfa-college.nl) of via 0800-8100 (0800-beltalent). Wij verzoeken u het volgende aan ons te melden:
 
  • Naam bedrijf
  • Contactpersoon en contactgegevens bedrijf
  • Soort werkzaamheden
  • Stageadres
  • Duur stage (van - tot)
  • Gewenste opleiding
  • Gewenste competenties
 
Project of bedrijfsopdracht
Heeft u een project of bedrijfsopdracht welke u door mbo-studenten wilt laten uitvoeren? Onze studenten dragen graag bij aan de realisatie ervan. Samen met u bekijken wij of een project of opdracht haalbaar is en of uw opdracht uitgevoerd kan worden door studenten van een of meer studierichtingen. 

Gebruik onderstaande link voor meer informatie over en contact met de projectbureaus.
 

Projectbureaus

 
Namens onze studenten hartelijk dank.