Ringwegacademie

 

Ringwegacademie Groningen: mbo-opleidingen en nieuwe werkgelegenheid hand in hand bij nieuwe Ring zuid ​

 

​In mei 2016 is het project Aanpak Ring Zuid - waarbij de 12 km lange zuidelijke ringweg bij Groningen grootschalig wordt verbouwd - aan de aannemerscombinatie Herepoort gegund. Dit project laat de regio Groningen niet alleen in economische zin, maar ook op het gebied van kennis meeliften. De Ringwegacademie is hiermee een uniek project geworden voor Nederland. ‘’Het is een ideale mogelijkheid voor onze studenten om praktijkervaring op te doen.  

Meewerken aan zo’n belangrijk project in Groningen is een prachtige kans om te leren en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage te leveren. Vanuit de bijzondere en goede samenwerking die wij als mbo-scholen in het Noorden hebben met onze partners in de regio, hebben we het idee van de Ringwegacademie direct omarmd. Inmiddels zijn we bezig om dit project een duidelijke plek binnen ons onderwijs te geven’’, aldus Wim Moes van het Alfa-college namens de drie MBO-instellingen (juli 2016).

 

​​​Niet alleen mensen die langdurig werkeloos zijn, maar ook studenten mbo kunnen bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kennismaken met de praktijk en zo hun praktijk-/leerervaring vergroten. Het gaat hier om diverse vakdisciplines: van wegenbouw en beveiliging tot organisatie, van groenbeheerders tot catering.
 

Investering in onderwijs en werkgelegenheid

Met de ondertekening committeert de aannemerscombinatie Herepoort zich aan een investering van ca. 5 miljoen euro in onderwijs en praktijkgerelateerde zaken. In totaal zullen zij de komende jaren 63 stageplekken en 24 afstudeerplekken leveren. “Het is voor ons vanzelfsprekend dat we bij het project Aanpak Ring Zuid de samenwerking met de regionale opleidingscentra zoeken. We vinden het als noordelijke aannemers belangrijk dat er voldoende stageplekken en leerwerkplekken in de wegenbouw zijn in het noorden. Want ook in de toekomst willen we over goed opgeleid personeel kunnen beschikken. De jongeren van nu zijn de vaklieden van morgen”, aldus directielid Peter Westra namens Herepoort.

 

Gezamenlijke missie voor de regio

“Een grote aanwinst voor de stad en de regio”, benadrukt wethouder Paul De Rook van Verkeer en Vervoer. “Op deze manier geven we niet alleen de economische waarde vorm, maar ook de onderwijskundige kant. Economisch gezien is het plan Aanpak Ring Zuid een interessante opsteker voor Groningen en de wijde omgeving. In de komende vijf jaren levert het project maar liefst 1.825 arbeidsjaren directe werkgelegenheid (365 fte) en 660 indirecte arbeidsjaren (132 fte). Op deze manier kunnen we iets blijvends voor onze regio achterlaten. Uiteindelijk hebben we één gezamenlijke missie en dat is dat we met de ombouw van de zuidelijke ringweg het Noorden sterker willen maken”, aldus de Rook. 
Ondertekening 15 juli 2016V.l.n.r. Wim van de Pol (Noorderpoort), Astrid Berendsen (Terra), Peter Westra (Combinatie Herepoort), Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen), Wim Moes (Alfa-college) en Paul de Rook (gemeente Groningen)

 

Ringweg zuid