EPI-kenniscentrum

​​Het EPI-kenniscentrum is een kennis- en praktijkcentrum op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. Het Alfa-college, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen zijn de grondleggers. Samen met diverse partners uit het werkveld slaan zij de handen ineen om nieuwe kennis te leveren op het gebied van aardbevingsbestendig (ver)bouwen.

 

De regelmatige gaswinning in de noordelijke provincies, zorgt voor aardbevingen. Hierdoor is er een grote behoefte aan nieuwe kennis en kunde in aardbevingsbestendige (ver)bouw ontstaan en aan goed geschoold personeel dat snel aan de slag kan met (nieuwe) praktijkoplossingen. De missie van het EPI-kenniscentrum is de inwoners van de provincie Groningen helpen in het herstellen van hun beschadigde woningen en ervoor zorgen dat zij bevingsveilig kunnen wonen.

 

Aandachtsgebieden

Er zijn vier aandachtgebieden waar het EPI-kenniscentrum zich specifiek op richt binnen het aardbevingsthema: bouw, ondergrond, industrie en infrastructuur. Het EPI-kenniscentrum wil als organisatie bijdragen aan de snelle ontwikkeling en transformatie van kennis die nodig is om aardbevingsbestendig(er) te kunnen (ver)bouwen. Binnen het EPI-kenniscentrum gebeurt dit op drie verschillende manieren: via educatie (E), praktijk (P) en innovatie (I).
 


Deze combinatie maakt het mogelijk om aan de omloopsnelheid te voldoen van de gevraagde (nieuwe) kennisontwikkeling en van de toepassing ervan in de praktijk. Dit doet het EPI-kenniscentrum samen met de betrokken partijen, waarbij het Centrum voor Veilig Wonen bijvoorbeeld een belangrijke partner is.
De initiatiefnemers van het EPI-kenniscentrum zijn: Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Zij bundelen samen hun expertise in het EPI-kenniscentrum.
 

Waarom

In Noord-Nederland ontstaan aardbevingen als gevolg van de gaswinning in dit gebied. Deze aardbevingen zorgen voor de nodige uitdagingen en zorgen: bewoners in de regio voelen zich minder veilig en huizen, gebouwen, wegen en bruggen raken beschadigd. Hierdoor is een grote behoefte ontstaan aan nieuwe kennis, voldoende en goed geschoold personeel en werkende oplossingen in aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden, die bovendien snel kunnen worden toegepast.

Voor wie

EPI-kenniscentrum is bedoeld voor (reguliere) mbo- en hbo-studenten, (werkzoekende) vakmensen of werkzoekenden en voor bedrijven in de bouw(advies)sector, die zich willen specialiseren in aardbevingsbestendige (ver)bouw en infra. Zij kunnen zich binnen het EPI-kenniscentrum is bedoeld voor (reguliere) mbo- en hbo-studenten, (werkzoekende) vakmensen of werkzoekenden en voor bedrijven in de bouw(advies)sector, die zich willen specialiseren in aardbevingsbestendige (ver)bouw en infra. Zij kunnen zich binnen het EPI-kenniscentrum specialiseren of laten om- of bijscholen in dit nieuwe vakgebied.
 
Zie de website van het EPI-kenniscentrum voor meer informatie.

 

 

Artikel DvhN 16-6-2015

​Communicatietraining aan studenten Bouwkunde (klik op foto voor pdf)

 

 

 

​11 juli 2016

Minister Asscher op bezoek bij Alfa-college en EPI-kenniscentrum


Klik op de titel voor meer informatie

 

Aardbevingsbestendig bouwen