MBO opleidingen > Bedrijven en instellingen > Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Belanghebbenden hebben betekenisvolle invloed

Belanghebbenden krijgen meer betekenisvolle invloed op het onderwijs en het strategisch beleid van het Alfa-college, op het niveau van de opleiding, de regio en de instelling. Als instelling hebben wij een adviesraad waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, non-profit organisaties en openbaar bestuur gezamenlijk meedenken over de koers van het Alfa-college.
 

Samenwerken op de werkvloer

De medewerkers en studenten van het Alfa-college werken op verschillende manieren samen met het beroepsveld. Naast innovatieve projecten, waarbij het onderwijs in een contextrijke leeromgeving is vormgegeven, proberen wij de aansluiting te houden met het werkveld. Van de organisatie van een bedrijvendag voor de Kamer van Koophandel tot een reünie van de voormalige Huishoudschool of het organiseren van een sportdag voor een basisschool, samenwerken gebeurt op alle niveaus van ons ROC.
 

Wij zijn actief in buurt en regio

Het Alfa-college heeft opleidingslocaties in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. De verschillende locaties hebben sterke banden met hun regio. Op elke locatie en vanuit elke opleiding zijn medewerkers en studenten door vrijwilligerswerk betrokken bij de omgeving. Het Alfa-college moedigt die betrokkenheid van harte aan. Bent u benieuwd naar onze activiteiten in uw regio? Neem gerust contact met ons op.
 

Welke samenwerkingsverbanden heeft het Alfa-college?

 

EPI-kenniscentrum

EPI-kenniscentrum is een kennis- en praktijkcentrum op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. De regelmatige gaswinning in de noordelijke provincies, zorgt voor aardbevingen. Hierdoor is er een grote behoefte aan nieuwe kennis en kunde in aardbevingsbestendige (ver)bouw ontstaan en aan goed geschoold personeel dat snel aan de slag kan met (nieuwe) praktijkoplossingen. De missie van EPI-kenniscentrum is de inwoners van de provincie Groningen helpen in het herstellen van hun beschadigde woningen en ervoor zorgen dat zij bevingsveilig kunnen wonen. Klik hier voor meer informatie.
 

Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

In 2009 zijn het Alfa-college (MBO) en Stenden Hogeschool (HBO) gestart met het dubbellectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’. In dit lectoraat werken beide onderwijsinstellingen samen met vooraanstaande bedrijven en organisaties uit de regio Drenthe. Gezamenlijk ontsluiten ze kennis en ontwikkelen ze nieuwe ideeën met betrekking tot duurzame innovatieprocessen op twee sociaal-economische thema’s die (ook) in deze regio van groot belang zijn voor de kenniseconomie, namelijk Zorg en Wonen: 'de oudere mens die langer thuis blijft wonen' en Toerisme: 'De toerist die langer in de regio komt en blijf.' Lees meer over het lectoraat.

 

Ondernemerstrefpunt Groningen (OTP)

Het Alfa-college is partner van het Ondernemerstrefpunt Groningen. Het Ondernemerstrefpunt geeft ondernemers informatie over stages, stageopdrachten, stagiair(e)s en mogelijke subsidies. Ook bemiddelt het trefpunt bij projectopdrachten, gastsprekers en trainingen. Naast het Alfa-college zijn onder andere de Hanzehogeschool, CSG en Noorderpoort partner van het Ondernemerstrefpunt.
 

Rijnlandacademie

De Rijnlandacademie wil bij studenten en docenten de aandacht en kennis vergroten over Duitsland en de Duitse taal. Door het bundelen en aanjagen van projecten zorgt de Rijnlandacademie – een samenwerkingsverband van Stenden en Alfa-college – dat de contacten in en met Duitsland vergroot worden. 
Klik hier voor meer informatie en de nieuwsbrief.
​​

Ringwegacademie

​​​In mei 2016 is het project Aanpak Ring Zuid - waarbij de 12 km lange zuidelijke ringweg bij Groningen grootschalig wordt verbouwd - aan de aannemerscombinatie Herepoort gegund. Dit project laat de regio Groningen niet alleen in economische zin, maar ook op het gebied van kennis meeliften. De Ringwegacademie is hiermee een uniek project geworden voor Nederland. ‘’Het is een ideale mogelijkheid voor onze studenten om praktijkervaring op te doen. Meewerken aan zo’n belangrijk project in Groningen is een prachtige kans om te leren en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage te leveren. Vanuit de bijzondere en goede samenwerking die wij als mbo-scholen in het Noorden hebben met onze partners in de regio, hebben we het idee van de Ringwegacademie direct omarmd. Inmiddels zijn we bezig om dit project een duidelijke plek binnen ons onderwijs te geven’’, aldus Wim Moes van het Alfa-college namens de drie MBO-instellingen (juli 2016). Lees hier meer over de Ringwegacademie.

 

Pilot dubbele kwalificatie RTC Hardenberg

Het Alfa-college wil het voor studenten gemakkelijker maken een baan te vinden in de grensregio. Hiervoor is het nodig dat soortgelijke opleidingen in Nederland en Duitsland op elkaar worden afgestemd waardoor er wederzijdse officiële erkenning van mbo-diploma’s mogelijk wordt. Zo kunnen technici die bij RTC Hardenberg worden opgeleid, profiteren van de veelal gunstigere arbeidsmarktsituatie in Duitsland. Lees hier meer over de pilot.