MBO opleidingen > Bedrijven en instellingen > Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Alfa-college: bedrijvig en betrokken
 
Het Alfa-college is een christelijk Regionaal Opleidingen Centrum voor Noord- en Oost Nederland. Maar het is meer dan een ROC alleen. Het Alfa-college is een betrokken onderneming die midden in de maatschappij staat en zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van die maatschappij kent. Wij investeren in mensen. In onze deelnemers, in onze medewerkers en in onze omgeving.
 
Het Alfa-college stimuleert en faciliteert maatschappelijke inzet van medewerkers, ‘medewerkersvrijwilligerswerk’ genoemd. Medewerkers van ons ROC zijn in georganiseerd verband vrijwillig actief en worden daarbij ondersteund door de werkgever in de vorm van faciliteiten of werktijd. Medewerkers denken zelf mee over zinvolle activiteiten. Zo hebben bijvoorbeeld medewerkers en deelnemers van allerlei opleidingen uit Hoogeveen voor Stichting Zorgpalet in Hoogeveen een internetruimte in een verpleeghuis ingericht en hebben medewerkers en deelnemers van diverse technische opleidingen aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen een gebruikte kaarsenmakerij opgeknapt voor een opvanghuis in Polen. Naast diverse tijdelijke medewerkersvrijwilligersprojecten smeedt het Alfa-college langdurige banden met vrijwilligersorganisaties en participeert het in het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat een ROC geen eiland op zich is, maar een onderneming die voortdurend in contact is met zijn omgeving, de verbinding zoekt en zo de krachten bundelt om te komen tot een nóg betere maatschappij!