Educatie

De afdeling Educatie van het Alfa-college verzorgt op diverse locaties scholing, training en cursussen voor volwassenen.

 

Als u moet of wilt inburgeren dan kijken we met u naar de mogelijkheden. Ook als u uw Nederlands, Rekenen of Digitale vaardigheden wilt verbeteren gaan we met u op zoek naar een aanbod dat zoveel mogelijk aansluit bij uw niveau, wensen en mogelijkheden. Daarbij hebben we als ROC ook de mogelijkheid tot geïntegreerde trajecten: Entree opleidingen waarin inburgering en mbo kunnen worden gecombineerd. We zijn er trots op dat we als eerste ROC in Nederland een diploma-erkenning hebben voor een aantal van onze opleidingen.

 

In een intakegesprek  kijken we of en hoeveel financiering er beschikbaar is. Als u inburgeringsplichtig bent, verstrekt Duo de financiële middelen en een groot gedeelte van ons overige aanbod wordt door gemeenten gefinancierd.

 

Daarnaast toetsen we uw niveau en vragen we u naar uw leerdoelen. Op basis van deze intake doen we u een voorstel voor scholing. Ons streven is om de tijd en de middelen die u heeft zo optimaal mogelijk in te zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende schakelklassen voor laag-, midden en hoger opgeleiden. 

 

Als u in met ons in gesprek wilt over de mogelijkheden, downloadt u dan het informatieformulier en stuur dit ingevuld op. Als u hier niet uitkomt helpen de medewerkers van de servicebalie aan de Admiraal de Ruyterlaan u graag verder. Dit formulier is in het Nederlands Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister.

 

Met werkgevers die hun werknemers de mogelijkheid willen bieden aan hun Nederlands, Rekenen of Digitale Vaardigheden te werken, gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een in-company traject.


Voor meer informatie kunt u bellen met 0800-8100 of mailen naar educatie@alfa-college.nl.