MBO opleidingen > Toetsing vooropleiding

Toetsing vooropleiding student via diplomaregister

Een aspirant-student die een bepaalde opleiding wil volgen, moet voldoen aan de toelatingseisen die bij een opleiding horen. Deze staan beschreven in het document ‘Toelatingsbeleid Alfa-college’. Of een aspirant-student de juiste vooropleiding heeft, wordt  getoetst aan de hand van de ingeleverde kopie van het diploma van de  vooropleiding.

Sinds het afgelopen jaar is toetsing van de vooropleiding mogelijk via het diplomaregister van DUO. Wij denken dat we de beheerslasten kunnen verminderen als we de toetsing via het diplomaregister laten plaatsvinden. Daarom zijn we begonnen aan een proef.

Als de proef slaagt, zullen wij de aspirant-studenten niet langer vragen om een kopie van het diploma van de vooropleiding. Aangezien het om een proef gaat, zal een deel van de aspirant-studenten de komende tijd nog wel gevraagd worden een kopie van het diploma in te leveren.

Het is nog niet mogelijk om een overgangsbewijs op te zoeken in het diplomaregister. Hier zullen we dus nog steeds naar blijven vragen. Als een diploma in het register wordt geraadpleegd, krijgt de leerling hiervan een melding in zijn persoonlijke omgeving van DUO.