MBO opleidingen > Hulp bij de studie

Hulp bij de studie

Wie bij het Alfa-college een opleiding volgt, krijgt in de eerste plaats begeleiding van een mentor/ coach. Soms hebben deelnemers echter extra hulp en ondersteuning nodig om de opleiding te kunnen volgen of met succes af te ronden. Het Alfa-college heeft daarvoor loopbaanbegeleiders en orthopedagogen in dienst. Op elke locatie zijn loopbaanexperts en orthopedagogen te vinden. Daarnaast heeft elke locatie een ZorgAdviesTeam (ZAT).
 
Loopbaanbegeleiders, orthopedagogen en de ZorgAdviesTeams vormen samen het Loopbaancentrum. Deze dienst is binnen het Alfa-college betrokken bij in-, door- en uitstroom van (kandidaat-)deelnemers en biedt deze (extra) begeleiding, ondersteuning en zorg.
 

Loopbaanbegeleiders en orthopedagogen

Als je als deelnemer zakelijke, persoonlijke of studieproblemen hebt, kun je bij loopbaanbegeleiders en orthopedagogen terecht. Zij geven loopbaanadviezen, bieden ondersteuning en geven begeleiding. De privacy is hierbij gewaarborgd. Bij de loopbaanbegeleiders en orthopedagogen kunnen deelnemers ook informatie krijgen over o.a. studiefinanciering, hbo-opleidingen en begeleiding als je een beperking of chronische ziekte hebt. Verder weten loopbaanexperts en orthopedagogen veel over LeerlingGebonden Financiering (LGF) en PersoonsGebonden Budget (PGB).
 

LeerlingGebonden Financiering (LGF)

Wanneer je als deelnemer in aanmerking komt voor LeeringGebonden Financiering (‘rugzak’), is het van belang de school hierover tijdig te informeren. Samen met jou zal dan een handelingsplan worden opgesteld en word je tijdens de opleiding extra ondersteund door je coach en een ambulant begeleider. Meer informatie over LGF is te vinden op de websites Rugzak in mbo en Ouders en rugzak.
 

ZorgAdviesTeam (ZAT)

Soms komt het voor dat problemen complex zijn en niet binnen het onderwijs alleen opgelost kunnen worden. Dan is het goed dat de school gaat samenwerken met hulpverleningsinstanties voor specifieke hulp en begeleiding. Als je je aanmeldt bij het ZorgAdviesTeam (ZAT), wordt een complex probleem met samenzwerkingspartnersbesproken (bijvoorbeeld Leerplicht, RMC, Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, GGD, MEE, etc.). Zo kan er in samenwerking met externe hulp gewerkt worden naar een oplossing voor het probleem.
 
Op elke locatie van het Alfa-college zijn loopbaanbegeleiders en orthopedagogen te vinden.
 

Begeleidingsconcept

Het begeleidingsconcept van het Alfa-college ziet er als volgt uit (klik op de afbeelding voor een vergroting):